Årsredovisning Kungsbacka

Vad innebär en årsredovisning?

Årsredovisning i Kungsbacka

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Få hjälp med årsredovisning

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan!

Göra det själv eller anlita hjälp?

Årsredovisning Kungsbacka - Du måste inte göra det själv

Vissa företag väljer att göra årsredovisningen själv medan andra hellre vill ha hjälp med detta. Det här är absolut inget konstigt att man som företagare vill ha hjälp med årsredovisningen då det kan vara ganska krångligt och man vill såklart vara säker på att det blir rätt. Om du är i behov av att få hjälp med årsredovisning i Kungsbacka så kan vi på Hugo Morris hjälpa dig med detta. Vi har lång erfarenhet inom företagsekonomi och bokföring, så du kan alltid känna dig helt trygg och säker på att årsredovisningen kommer in i tid och är korrekt när du anlitar oss.

Ett kalkylark med siffror under en miniraeknare och penna

Få hjälp med årsredovisning

Årsredovisning Kungsbacka - Anlita en erfaren byrå

Årsredovisningen är en sammanställning över räkenskapsåret som alla aktiebolag, en del handelsbolag samt vissa ekonomiska föreningar enligt lag ska sammanställa. För många företagare är årsredovisningen något som tar både mycket tid och kraft då det är väldigt viktigt att det blir rätt och att allting kommer med.

Det är med fördel man kan ta in hjälp till sin årsredovisning om man tycker att det är för krångligt att göra själv. Vi på Hugo Morris kan hjälpa dig som har ett aktiebolag med årsredovisning i Kungsbacka och vi har lång erfarenhet inom redovisningstjänster.

Ett foerstoringsglas och en miniraeknare som ligger paa ett papper med siffror i ett kalkylark

Det är viktigt att det blir rätt

Årsredovisning Kungsbacka - Vi gör rätt från början

Eftersom det är otroligt viktigt att årsredovisningen blir rätt och kommer in i god tid till Bolagsverket så är det en stor fördel att anlita en erfaren redovisningsbyrå som kan hjälpa ditt företag med detta. En årsredovisning som har sammanställts ska sedan skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Aktiebolag och handelsbolag ska även lämna förslag till vinst- eller förlustprognos. Årsredovisningen måste även undertecknas av alla styrelsemedlemmar i företaget, inklusive den som är VD. Om det handlar om ett större företag som ska lämna in en årsredovisning ska även en kassaflödesanalys ingå i denna.

Om du och ditt företag behöver hjälp med årsredovisning i Kungsbacka så är du varmt välkommen att kontakta oss på Hugo Morris för att diskutera ditt ärende vidare.

En penna och en miniraeknare ligger paa ett papper med siffror